Atelje Trolmen Tina Frausin

Offentliga uppdrag

Ofta är mina gestaltningar taktila och interaktiva, betraktaren, liten som stor, låg som hög skall lockas att gå fram och känna på konstverket eller på något annat sätt interagera med det. Inspirationen kommer från naturen, textila traditioner och tekniker. Gestaltningarna är inte alltid utförda i ett textilt material utan kan lika gärna låna ett textilt uttryck, som till exempel knypplade mönster av rostfri ståltråd på staket runt en förskola eller en bro med mönster lånat från virkade spetsdukar.

Det var en gång en kyss från skogen. Bergalyckans förskola Ljungby 2019
Två hus i storlek av lekstuga med ett utskuret mönster av gräs står mitt på torget. Husen är i två olika blå nyanser och lyser när det är mörkt ute.
Helenas hus. Götene torg 2017.
Knypplade kaniner. Staket vid förskola i Bureå. 2017
Virkad bro. Gångbro över Saltsjöbanan i Fisksätra. 2017. https://stockholmslansmuseum.se/2019/11/22/grans-overskridande-kulturarv/
Underlandet, relief. Väntrum på barnavdelning, Skövde sjukhus. 2016.

Glowing home. Sveaparken, Katrineholm 2016.
Mossa och lavar. Lövåsgårdens korttidsboende, Katrineholm. 2013.
Your 15 minutes of fame. Backa teaters entré, Lindholmen Göteborg. 2012.
Mossa och lavar. Barn och ungdomsrehab i Lundby, Göteborg. 2012.
Gräs och korall. Syncentralen i Göteborg. 2011.
Korallrevet. Centralreceptionen Uddevalla sjukhus. 2009.

© 2022 Atelje Trolmen Tina Frausin

Tema av Anders Norén